Skodvin Montessoriskule

Skodvin Montessoriskule
Skodvin Skulemusikk
Skodvin Skulemusikk

Hundvin Bygdelag

Hundvin Bygdelag

Ungdomslaget Nybrot

U.L Nybrot

Konglevoll Bedehus

Hundvingrend Sanitetsforening

 

 

 

 

Skodvin skule i samarbeid med ein gård på Træland

 

Prosjektet heter "Inn på tunet", og het tidligere Grønt samarbeid

 

Om gården påTræland

 

EKSTENSIV DRIFT

Sau, hest, høns og økologisk drevet grønsakshage.

STILKMIDLER

Rydding og rehabilitering av tursti og steingard i kulturminnelandskap (tidligere kjerrevei)

Oppsetting av gjerde i utmark.

GÅRDENS STØRRELSE

Totalt 370 MÅL

fordelt på;

- 20 mål fulldyrket

- 20 mål overflatedyrket

- 50 mål beite

- 100 mål skog

 

Vi som bor her:

- Rolf & Solveig

- Magne

- Ole

 

GÅRDBRUKERS KOMPETANSE (Solveig)

UTDANNELSE: baker/konditor DK, økologisk agronom Stend Jordbruksskole

KURS: juniorlederkurs hest trinn 1, 2 og 3 Norsk hestesenter Starum

Aktivitetslederkurs hest Norsk hestesenter Starum

Kjørekurs med hest v/Rene Bratland

Etablererkurs Lindås regionråd

Møter, seminar og studieturer vedr. grønt samarbeid

 

Fritid: teater, hest, lagarbeid og friluftsliv

 

Gårdens historikk

Fornyet utgave høsten år 2003

På Træland ligger det et tun bestående av 4 gårder, som ble grunnlagt omkring 18-1900 tallet.Disse gårdene ble drevet som tradisjonelle vestlandsbruk. To bruk er i dag leigejord, tredje bruket drev melkeproduksjon fram til år 2000 og driver nå med ammekyr. Vårt bruk ble drevet tradisjonelt fram til 1980 med melkekyr, skogsdrift og grønnsaks-produksjon som tilleggsnæring. Det fortsatte med grønnsaksproduksjon ut på 80 tallet, hovedsaklig gulrøtter og poteter for salg. Vi overtok bruket i 1997 og begynte å drive jorden i 1999, fordi jorden var leigd ut fram til da.

I dag driver vi et ekstensivt bruk med 2 hester, 15 høner ,25 vinterforet sau og er selvforsynte med grønsaker store deler av året. De siste årene er jorden blitt grøftet og dyrket på nytt, og store deler av ut-og innmark er blitt gjerdet.

Fra skoleår 2002-03 har gården drevet med et samarbeidsprosjekt med Skodvin barneskole. Dette prosjektet er grøn undervisning på gård, spesielt rettet mod mellomsteget. Elevene skal følge gårdens årssyklus, hvor vi har valgt å dele det inn i 4 delmål: grønnsaksdyrking, lokal foredling, husdyrstell, og kulturlandskap (landskaps-pleie). Gårdbruker har utarbeidet målene og den praktiske delen av prosjektet, mens skolen v/Jorunn Kvalvågnes har utarbeidet den pedagogiske delen. Skolen og gårdbruker har valgt å fortsette undervisning videre i dette skoleår 2003-04, da vi har fått gode tilbakemeldinger både fra elever og foreldre. Prosjektet er stadig i utvikling, men vi håper på lang sikt at det kan bli et tilbud til andre skoler i og utenfor kommunen.

Ved å drive grønt samarbeid INN PÅ TUNET (undervisning på gård) håper jeg som gårdbruker å fremme barns forståelse for de grunnleggende behov i livet. Dvs lære barn å ta vare på egen helse ved å dyrke grønsaker og ivareta gårdens og bygdens ressurser. Dette igjennom tverrfaglig undervisning på en gård.