Skodvin Montessoriskule

Skodvin Montessoriskule
Skodvin Skulemusikk
Skodvin Skulemusikk

Hundvin Bygdelag

Hundvin Bygdelag

Ungdomslaget Nybrot

U.L Nybrot

Konglevoll Bedehus

Hundvingrend Sanitetsforening

 

 

 
 
[ Legg inn arrangement ]

Login for medlemmer HER

Hundvin Bygdelag vart skipa 20.06.2000.

Bygdelaget skal arbeida for at Hundvinbygda skal vera eit levande bygdesamfunn,
prega av godt miljø og samarbeid. Dette inneber mellom anna å:

- arbeida for å sikra Skodvin Skule si framtid
- vera pådrivar for å få nye til å etablera seg i bygda
- arbeida for å få tilfredsstillande barnehagedekning i vårt område
- vera bindeledd mellom lag og organisasjonar i bygda
- informera bygdefolket om viktige saker som angår bygda si utvikling og framtid
- vera bindeledd mellom Lindås kommune, Hordaland fylke og andre offentlege instansar

Hundvin bygdelag er politisk og økonomisk uavhenging, og skal vera eit interesselag for alle fastbuande i krinsen - dvs. frå Leivestad i sør til Vågseidet i nord

 


 
Hundvin Bygdelag har 8 medlemer. Oppdatert 21.juni 2011
Lene Sylta , styremedlem Tlf : 99 39 47 94 lenesylta@me.com
Sverre Skeidsvoll, styremedlem & webansvarleg Tlf : 56 36 24 15 / 41106590 webmaster@hundvin.no
Tore Gjerstad, styremedlem & økonomiansvarleg Tlf : 56 36 05 76 toregjerstad@yahoo.no
Janne Chr. Rabben, styremedlem Tlf : 92 26 30 77 janne@jannerabben.com
Gry Dyblie Øvsttun, styremedlem Tlf : 93 88 93 56 gry_dyblie@hotmail.com
Ingvar Solheim, varamedlem Tlf :  
Torbjørn Gjerstad , varamedlem Tlf :  
Leif Træland, varamedlem Tlf :  
Hundvin bygdelag har pr.idag ingen valgt leder, og laget fungerer midlertidig som en arbeidsgruppe. Valg av de forskjellige vervene innad laget blir avgjort på neste styremøte 23.august 2011. All korrespondanse ønskes til webmaster@hundvin.no.
 
Bygdelagets motto:
For - utvikling og levedyktige bygder.
Mot - nedlegging og utarming av bygder
 

Hundvin bygdelag takker alle som har vore med på dugnadene dei siste dagene! Ein fantastisk innsats frå dei som møtte.

Hundvin bygdelag har mange spennende prosjekt å gjennomføre. Me har no fått gjort mykje med parkeringsplassen på Bruvoll, og noko gjenstår der med planting og planering. I badeviken Træland har me halde på med dugnad siden 26.april. Me har rydda skog og me har teke bort stein og jord frå berg og grunn. Fredag 6. mai og mandag 9.mai la me eit stort dekke av skjelsand, og framleis pågår det arbeid med steinmurer og ymse arbeid for å gjere det fint for alle. Rundt 14 båtlass med skjelsand blei lasta på Stenekaia og lossa i badeviken. Me takker friluftsrådet for bruken av båten "Frifant".

 

Klikk på eit av desse bileta så kan du sjå kva me held på med !

Bilete til høgre er frå parkeringsplassen på Bruvoll, dei andre frå badeviken Træland