Skodvin Montessoriskule

Skodvin Montessoriskule
Skodvin Skulemusikk
Skodvin Skulemusikk

Hundvin Bygdelag

Hundvin Bygdelag

Ungdomslaget Nybrot

U.L Nybrot

Konglevoll Bedehus

Hundvingrend Sanitetsforening

 

 

 
[ Legg inn arrangement ]

Konglevoll bedehus er eigd av Hundvingrend Indremisjon. Huset vert nytta av ulike kristne lag og organisasjonar til samlingar for alle aldrar. Huset, med sine møterom, kjøkken og god parkeringsplass, er svært tenleg og vert nytta til utleige ved t.d. barnedåp, konfirmasjon, åremålsdagar og gravferder. Spørsmål om leige av bedehuset kan rettast til Kaare Gaulen, tlf 56 34 18 11.

   

Laurdagstimen held til i kjellaren i bedehuset annankvar laurdag, kl.11.00-12.00. Kl.12.00 kvar gong kan foreldre og alle andre koma og eta laurdagsgraut, og prata i lag!

Leiarar er Anita Gjerstad m.fl. Me har no teke i bruk eit nytt undervisningsopplegg frå Norsk søndagsskoleforbund :

Målet med dette nye undervisningsopplegget er at borna skal få oppleva bibelforteljingane og evangeliet i ei totalformidlande ramme. Det vert lagt vekt på at borna er ulike, og sanseinntrykk og opplevingar skal vera med og understreka stordommen i Guds skaperverk og i evangeliet. Dette skal hjelpa dei til å hugsa og bruka bibelforteljingane i sitt eige liv. Gjennom dette ynskjer vi å verkeliggjera visjonen, JESUS TIL BORNA. (Aktuelle linkar: www.barnas.net , www.nssf.no )

 

 

KONGLEVOLL BEDEHUS
Våren 2017

Program kan også hentes i pdf-format på link HER.

 

Januar
Fredag 06.01 Tweens og nattkafe
Laurdag 07.01 Laurdagstimen
Mandag 09.01 Nabolunsj kl.12.00
Torsdag 12.01 Møte med Asle Hetlebakke
Søndag 29.01 Gudsteneste

Februar
Fredag 03.02 Tweens og nattkafe
Laurdag 04.02 Laurdagstimen
Mandag 06.02 Nabolunsj kl.12.00
Mandag 06.02 Oppstart CBSI bibelgruppe kl 20.30-22.00 i bedehuset
Torsdag 16.02 Møte med Audun Hjellvik
Søndag 19.02 Storsamling kl.16.00
Torsdag 23.02 Årsmøte kl.19.00
Søndag 26.02 Gudsteneste

Mars
Mandag 06.03 Nabolunsj kl.12.00
Fredag 10.03 Tweens og nattkafe
Laurdag 11.03 Laurdagstimen
Torsdag 16.03 Møte med Asle Hetlebakke
Torsdag 23.03 Medlemsmøte kl.19.30
Laurdag 25.03 Laurdagstimen
Søndag 26.03 Gudsteneste

April
Søndag 02.04 Storsamling kl.16.00
Mandag 03.04 Nabolunsj kl.12.00
Fredag 07.04 Tweens og nattkafe
Laurdag 08.04 Laurdagstimen
Skjærtorsdag 13.04 Møte med Leiv Nesheim
Fre. 21.04 Dugnad
Laur. 22.04 Dugnad
Søndag 23.04 Konfirmasjon i Hundvin kyrkje

Mai
Mandag 01.05 Nabolunsj kl.12.00
Fredag 05.05 Tweens og nattkafe
Laurdag 13.05 Laurdagstimen / Bu heimeleir – sjå oppslag
Søndag 14.05 Avslutning av bu heimeleir
Søndag 21.05 Familiemøte kl.12.00
Søndag 28.05 Gudsteneste

Juni
Fredag 02.06 Tweens og nattkafe
Mandag 05.06 Nabolunsj kl.12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er bønemøte kvar torsdag kl.19-20
når det ikkje er torsdagsmøte, elles er det
bønemøte 30 min. før møtet startar.

Felles bønemøte:
Lindås misjonsmenighet 13.mars
Eben Eser, Fammestad: 10.april
Konglevoll bedehus: 8.mai
Lervåg bedehus: 12.juni
Lindås bedehus: 13.februar

 

Laurdagstimen:
Tilbod for born frå 0-18 år. Kl.11-12
Under 4 år i fylgje med ein vaksen.
Grautservering frå kl.12.00.
Tweens / Nattkafé :

Tweens er eit tilbod for 4 t.o.m.
7.klassingar: 17.00-18.45
Nattkafé. Frå og med 7.klasse. kl.19.00

 

 

Kontaktpersoner:
Styret: Jostein Hauge 40466211
Laurdagstimen: Anita Gjerstad 95757533
CBS-bibelgruppe: Terence George 95942771
Tweens: Kari Brundtland 90681317
Nattkafe: Hege Jektvik 418 52 414

 

Konglevoll bedehus:
bedehuset@outlook.com

 

Utleige: Kaare Gaulen 952 83 906